Valná hromada KS ČSPS - JmK

Valná hromada KS ČSPS - JmK se koná pravidelně každý rok při Letním krajském přeboru st. žactva v Brně v polední pauze. Na VH jsou zváni zástupci všech registrovaných oddílů Jihomoravského kraje, vždy jeden delegát za jeden oddíl. Delegát musí být registrován za oddíl, který ho deleguje.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení propgramu jednání a jednacího řádu
3. Volba pracovních komisí VH
    - mandátové

    - návrhové
4. Zpráva o činnosti a stavu hospodaření KS ČSPS - JmK
5. Diskuse
6. Návrh usnesení
7. Závěr

Usnesení VH

Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 18.5.2024 stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 3.6.2023 stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 28.5.2022 stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK 28.4.-14.5.2021 formou per rollam stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 25.5.2019 stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 9.6.2018 stáhnout
Usnesení valné hromady KS ČSPS JmK ze dne 27.5.2017 stáhnout
Usnesení Valné hromady JmSPS ze dne 21.5.2016 stáhnout
Usnesení Valné hromady JmSPS ze dne 24.5.2014 stáhnout
Usnesení Valné hromady JmSPS ze dne 25.5.2013 stáhnout

Stránky